Servei de vigilància municipal

Al Servei de Vigilants d'Ullastrell li correspon l'exercici de les següents funcions:
a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
b) OrdenarCustodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació.
c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil d'acord amb el que disposen les lleis.
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

Els efectius del Servei de Vigilants de l'Ajuntament d'Ullastrell gaudeixen a tots els efectes de la condició d'agents de l'autoritat.

C/ Serra, 17 - 08231 Ullastrell - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 788 72 62
Darrera actualització: 29.08.2016 | 09:09