Comunicació d'obres sense llicència

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
 
- No suposi muntatge de bastides.

- No afecti l'estructura de l'edifici.

- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.

- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.

- En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.

Dades bancàries Ajuntament d'Ullastrell on es pot realitzar el pagament de la taxa establerta (36€).

Banc de Sabadell
ES19 0081 0016 17 0001202226

(Cal indicar el nom i el domicili de l'obra)

 

Enllaç  al web de l'ORGT per presentar MODEL 105:

https://orgt.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DeclaracionsICIO/icio

 

Quin cost té:

36 €, Segons ordenança reguladora nº 20

Quan es dóna resposta:

El periode màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari).

Cal aportar:

  • 3 Fotografies
  • Croquis a escala
  • Comprovant pagament taxa
  • Pressupost
  • Model 105 ICIO

    Per poder emplenar la declaració de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Model 105), s'hauria de descarregar l'arxiu i fer-ho des de l'ordinador obrint-lo amb el programa Acrobat, o bé en línia s'ha de fer amb el navegador FireFox.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 18.01.2024 | 11:28