Llicència d'obres

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari ) o representant.

Cal aportar:

  • 1 Còpia del projecte en format pdf
  • Model 105 ICIO

    Per poder emplenar la declaració de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Model 105), s'hauria de descarregar l'arxiu i fer-ho des de l'ordinador obrint-lo amb el programa Acrobat, o bé en línia s'ha de fer amb el navegador FireFox.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.01.2024 | 08:21