Ple Ordinari

Dimecres, 23 d'octubre de 2019 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 23 / d’octubre / 2019 a les 20:00
Lloc: Sala de Plens

 • 1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 • 2.Expedient 509/2019. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost exercici 2020
 • 3.Expedient 515/2019. Acord de modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals (Aprovació Provisional)
 • 4.Expedient 516/2019. Proposta d'aprovació incial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora sobre la tinença d'animals domèstics de companyia.
 • 5.Expedient 517/2019. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal reguladora sobre la concessió de subvencions per a entitats locals sense ànim de lucre
 • 6.Expedient 518/2019. Proposta d'aprovació inicial del Reglament d'ús i funcionament de la Deixalleria o Punt Verd d'Ullastrell
 • 7.Expedient 507/2019. Proposta d'acord d'aprovació de gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en els exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018
 • 8.Expedient 162/2018. Proposta d'acord d'aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d'Abrera i d'Ullastrell.
 • 9.Expedient 490/2019. Proposta d'acord de l'Ajuntament d'Ullastrell d'adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l'Acord Marc de subminsitrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Catalpa pel desenvolupament local a l'empresa Ensesa Energia, SAU
 • 10.Expedient 478/2019. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pla Municipal d'Ullastrell de protecció d'incendis forestals
 • 11.Exp. 450/2019 - Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0232 sobre reserva de llocs oficials i locals públics d'ús gratuït per a la celebració d'actes de campanya electoral relativa a les Eleccions Generals del 10.11.2019
 • 12.Exp. 450/2019 Ratificació del Decret d'Alcaldia núm 2019- 0231 sobre reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells corresponent a la campanya electoral relativa a les Eleccions Generals del 10.11.19
 • 13.Exp. 519/2019 - Moció presentada per el Grup Municipal de Junts per Catalunya Ullastrell per la no criminalització de l'independestisme
 • 14.Exp. 519/2019 - Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya Ullastrell per impulsar mesures per millorar la seguretat a Ullastrell.
 • 15.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 • 16.Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 21.10.2019 | 09:41