Ple Extraordinari Urgent

Divendres, 20 de desembre de 2019 de 20.00 h a 21.00 h

ORDRE DEL DIA
1.Aprovació de la urgència de la convocatòria.
2.Expedient 649/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits
3.Expedient 657/2019. Proposta d'acord de modificació de crèdit núm. 5
4.Expedient 167/2019. Proposta d'acord d'aprovació del Pla Economicofinancer 2019-2020 de l'Ajuntament d'Ullastrell
5.Expedient 656/2019. Elaboració i Aprovació del Pressupost 2020
6.Expedient 515/2019. Proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2020
7.Expedient 504/2019. Excedències i altres Situacions Administratives

Darrera actualització: 20.12.2019 | 08:34

Documentació

pdf Anunci
63,46KB

Vídeo - Àudio