Ple extraoprdinari 25 de novembre de 2020

Dimecres, 25 de novembre de 2020 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 25 / de novembre / 2020 a les 20:00

A) Part resolutiva
1.Expedient 661/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball.
2.Expedient 761/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla de l'Ajuntament d'Ullasstrell per a l'exercici econòmic 2021
3.Expedient 797/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit n.16/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
4.Expedient 798/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de modificació de crèdit nº 17/2020 en la modalitat de transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa i capítol.
5.Expedient 380/2019. Proposta d'acord d'aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d'Ullastrell i de Viladecavalls.
6.Expedient 322/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia nº 2020 - 0348 relatiu a l'adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del bé de domini públic ubicat c/ Serra,37

Darrera actualització: 24.11.2020 | 20:10