Ple extraordinari 16/11/2020

Dilluns, 16 de novembre de 2020 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 16 / de novembre / 2020 a les 20:00
Lloc: Sala de Plens virtual

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1.Expedient 755/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit nº 14 / 2020, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
2.Expedient 759/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit nº 15 / 2020 en la modalitat de crèdit extraordinàri.

Darrera actualització: 13.11.2020 | 20:11