Ple extraordinari 22/12/2021

Dimecres, 22 de de desembre de 2021 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 22 / de desembre / 2021 a les 20:00
Lloc: Participació a distància

A) Part resolutiva
1.Expedient 451/2021. Proposta d'acord d'aprovació del nomenament del Jutge de Pau Titular i Suplent d'Ullastrell.
2.Expedient 658/2021. Proposta aprovació definitiva modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2022
3.Expedient 771/2021. Proposta d'acord d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici econòmic 2022
4.Expedient 777/2021. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT, presentada per el Grup Municipal d'ERC.

Darrera actualització: 21.12.2021 | 13:12