Ple Ordinari 20/10/2021

Dimecres, 20 de d’octubre de 2021 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 20 / d’octubre / 2021 a les 20:00
Lloc: Sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Expedient 658/2021. Proposta d'acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional) exercici 2022
3.Expedient 644/2021. Proposta d'acord de canvi del règim de dedicació de l'Alcalde -President de l'Ajuntament d'Ullastrell
4.Expedient 647/2021. Moció presentada per el Grup Municipal d'Esquerra Republicana pel rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió.
 

B) Activitat de control
5.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
6.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
 

C) Precs i preguntes
7.Precs i preguntes

Darrera actualització: 18.10.2021 | 12:06