Ple ordinari 21/07/2021

Dimecres, 21 de de juliol de 2021 de 20.00 h a 22.00 h

Tipus de convocatòria. Ordinària
Data i hora: 21 / de juliol / 2021 a les 20:00

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de les sessions anteriors
2.Expedient 478/2021. Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals, any 2022
3.Expedient 495/2021. Proposta d'acord d'aprovació d'adequació del Règim de dedicació dels càrrecs electes en proporció a la nova jornada ordinària establerta per el Ple de la Corporació de data 30 de juny de 2021
4.Expedient 500/2021. Moció presentada per el Grup Municipal d'Esquerra Republicana per la lluita contra la probresa menstrual.
5.Expedient 499/2021. Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya Ullastrell per impulsar millores en el sistema de recollida porta a porta.
 

B) Activitat de control
6.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
7.Donar compte de les Actes de Junta de Govern Local

C) Precs i preguntes
8.Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.07.2021 | 11:32